No items found.

Redovisning & Bokföring

Bokföring kan skötas på olika sätt. Vi på IAM Consulting erbjuder olika lösningar som är anpassade efter varje kunds behov och önskemål. Vill ni digitalisera eller vill ni ha kvar den traditionella bokföringen? Vi hjälper er att diskutera fram den bästa lösningen för ert företag och ger er möjligheten att fokusera er tid på rätt saker.

Vi kan bland annat hjälpa er med följande tjänster:

  • Löpande bokföring Löpande bokföring är ett centralt begrepp när man pratar om redovisning, vilket innebär att affärshändelser ska registreras löpande. Exempel på dessa är bland annat in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton, överföringar mellan konton och förändringar av skulder och fordringar. Affärshändelser sker också när varor och tjänster köps och säljs, när försäljningar genomförs, inköp av inventarier, egna insättningar/uttag, liksom beslut om bokslutsdispositioner.
  • Fakturering När du säljer tjänster eller varor som ska betalas vid ett senare tillfälle än försäljningstidpunkten, behöver du upprätta en kundfaktura. Denna ska innehålla information som krävs enligt Bokföringslagen samt inneha rätt momssats.
  • Kundreskontra Här registreras kundfakturorna som tillsammans med kundfakturajournalen utgör underlag för bokföringen. Här har man även överblick över vilka fakturor som är betalda eller ej.
  • Betalningsbevakning hålla ordning på vilka kunder som inte har betalat, skicka påminnelser, skicka på indrivning genom inkassobolag för att säkra verksamhetens likviditet.
  • Leverantörsreskontra Här registreras alla inkommande leverantörsfakturor som tillsammans med leverantörsfakturajournalen utgör underlag till bokföringen. Här har man även överblick över vilka fakturor som är betalda eller ej.
  • Löneadministration Om det finns anställda i verksamheten ska dessa erhålla löner. Här omfattas arbete avseende löneberäkningar, upprätta lönespecifikationer, beräkna semesterlöner, föra register över anställda, löneuppgifter, bankuppgifter m.m.
  • Arbetsgivardeklaration När månadens lönearbete är klart, ska alla med anställda deklarera arbetsgivaravgifter och personalens källskatt till Skatteverket.
  • Momsdeklaration Efter att bokföringen är klar för den momsperiod (månad, kvartal eller år) som företaget har, ska bland annat momsen, omsättningen, import, köp inom EU deklareras till Skatteverket i enlighet med efterfrågad information på deklarationsblanketten.
  • Återkoppling och rapportering För att du ska kunna ha god kontroll över bolagets resultat och ställning, får du rapportering från oss avseende dina totala skatter som behöver betalas in till Skatteverket samt utdrag från bokföringen över företagets resultat och finansiella ställning löpande.