No items found.

Bokslut & Årsredovisning

Alla företag är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Det som avgör hur ett företag ska avsluta den löpande bokföringen är den företagsform som verksamheten bedrivs i, men även företagets storlek spelar in.

  • Bokslut eller Årsbokslut Att upprätta ett årsbokslut innebär att sammanställa verksamhetsårets affärstransaktioner i de två dokumenten resultaträkning och balansräkning. Balansräkningens poster ska kontrolleras och göras klara före resultaträkningen kan avslutas, eftersom de justeringar som kan behöva göras av balanskontona påverkar företagets resultat.
  • Årsredovisning Efter varje räkenskapsår måste ett aktiebolag upprätta en årsredovisning och lägga fram den på årsstämman. Detta gäller även aktiebolag som inte har bedrivit någon verksamhet eller inte har revisor.