Växa-stöd förlängs till två år

Enskilda näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag kan få ta del av det så kallade Växa-stödet när företaget anställer sin första medarbetare. Tidigare har detta stöd begränsats till maximalt 12 månader. Från och med den 1 augusti 2019 utökades stödet till att gälla i maximalt 24 månader.

Växa-stödet innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent för den första medarbetaren. För att uppfylla kraven för stödet ska anställningen pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kronor per månad.

Publicerad

2019-09-10

Växa-stöd förlängs till två år

Enskilda näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag kan få ta del av det så kallade Växa-stödet när företaget anställer sin första medarbetare. Tidigare har detta stöd begränsats till maximalt 12 månader. Från och med den 1 augusti 2019 utökades stödet till att gälla i maximalt 24 månader.

Växa-stödet innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent för den första medarbetaren. För att uppfylla kraven för stödet ska anställningen pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kronor per månad.

Publicerad

2019-09-10