Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 18 år sänks i två steg. Den första sänkningen gäller från och med 1 augusti 2019 och innebär att arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 18 år sänks från 31,42 % till 10,21 %. För året 2019 omfattar det anställda födda mellan 2001-2003.

Den andra sänkningen träder i kraft 1 januari 2020 och innebär att arbetsgivaravgifterna slopas för ungdomar under 18 år.

Denna sänkning av arbetsgivaravgiften gäller endast för löner upp till 25 000 kr per månad. Om månadslönen är högre utgår full arbetsgivaravgift, 31,42 %.

Publicerad

2019-09-10

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 18 år sänks i två steg. Den första sänkningen gäller från och med 1 augusti 2019 och innebär att arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 18 år sänks från 31,42 % till 10,21 %. För året 2019 omfattar det anställda födda mellan 2001-2003.

Den andra sänkningen träder i kraft 1 januari 2020 och innebär att arbetsgivaravgifterna slopas för ungdomar under 18 år.

Denna sänkning av arbetsgivaravgiften gäller endast för löner upp till 25 000 kr per månad. Om månadslönen är högre utgår full arbetsgivaravgift, 31,42 %.

Publicerad

2019-09-10