Sänkt särskild löneskatt för äldre

De nya reglerna som gäller från 1 juli 2019 innebär att lön eller annan ersättning för arbete, som betalas ut efter den 30 juni 2019, inte påförs arbetsgivaravgifter för anställda födda 1937 eller tidigare. För anställda som är födda mellan 1938 och 1953 betalar arbetsgivare enbart ålderspensionsavgift på 10,21 procent.

Publicerad

2019-09-10

Sänkt särskild löneskatt för äldre

De nya reglerna som gäller från 1 juli 2019 innebär att lön eller annan ersättning för arbete, som betalas ut efter den 30 juni 2019, inte påförs arbetsgivaravgifter för anställda födda 1937 eller tidigare. För anställda som är födda mellan 1938 och 1953 betalar arbetsgivare enbart ålderspensionsavgift på 10,21 procent.

Publicerad

2019-09-10