Sänkt bolagsskatt för aktiebolag

De nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2019 och innebär att bolagsskatten för aktiebolag sänks i två steg. Första sänkningen innebär att aktiebolag vars räkenskapsår inleds 1 januari 2019 eller senare sänks bolagsskatten från 22 procent ned till 21,4 procent. I andra steget sänks bolagsskattesatsen till 20,6 procent från och med räkenskapsår som inleds 1 januari 2021.

Publicerad

2019-09-10

Sänkt bolagsskatt för aktiebolag

De nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2019 och innebär att bolagsskatten för aktiebolag sänks i två steg. Första sänkningen innebär att aktiebolag vars räkenskapsår inleds 1 januari 2019 eller senare sänks bolagsskatten från 22 procent ned till 21,4 procent. I andra steget sänks bolagsskattesatsen till 20,6 procent från och med räkenskapsår som inleds 1 januari 2021.

Publicerad

2019-09-10