Sänkt arbetsgivaravgift för nyanlända och långtidsarbetslösa

En av nyheterna i den höstbudgeten är att arbetsgivaravgiften för nyanlända och långtidsarbetslösa sänks från från 31,42 procent till 10,21 procent de två första åren. Lagändringen förväntas träda i kraft under första halvåret 2020.

Publicerad

2019-09-10

Sänkt arbetsgivaravgift för nyanlända och långtidsarbetslösa

En av nyheterna i den höstbudgeten är att arbetsgivaravgiften för nyanlända och långtidsarbetslösa sänks från från 31,42 procent till 10,21 procent de två första åren. Lagändringen förväntas träda i kraft under första halvåret 2020.

Publicerad

2019-09-10