Krispaket efter Corona för företagare

I våras påverkades hela samhället av viruset Covid-19 och dess effekt på företagarna. Regeringen har presenterat ett kris som löpande har uppdaterats sedan i våras. Här följer en kort sammanfattning av de olika stöden som finns i dagsläget. Har ni frågor kring nedan eller behöver hjälp med något är ni välkomna att kontakta oss så ser vi till att ni får den hjälp ni behöver.

Lättnader för sjuklönekostnader förlängs och schablonen höjs

Staten tar över sjuklöneansvaret till och med 30 september och schablonersättningen som den anställda kan söka avseende karensavdraget höjs till 804 kr.

Omställningsstöd

Direkt stöd till mindre företagare som har haft en minskning av omsättning med minst 30 procent under perioden mars-april 2020 jämfört med samma period 2019. Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader,  inklusive hyra och leasing men exklusive lönekostnader.

Anstånd på skattebetalningar

Företag kan begära anstånd hos och skjuta upp inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och  månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

Korttidsarbete

Arbetsgivaren kan minska arbetstiden för de anställda med 20-80 % samtidigt som de anställda behåller en större del av sin lön. Lönekostnaden för en anställd minskar därmed med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av lönen. Aktiebolag och deras familjer liksom handelsbolag och stiftelser omfattas av stödet. Däremot omfattas inte enskilda näringsidkare.

Periodiseringsfonder - kvitta vinst mot förlust

Enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag kan avsätta 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Ny skattefri parkeringsförmån 1/4 - 31/12 2020

Detta är en tillfällig möjlighet där arbetsgivare kan ge sina anställda en extra skattefri gåva under perioden 1 april-31 december 2020 till ett värde upp till 1000 kr inkl moms. Samma regler gäller i övrigt som vid julgåvor.

Publicerad

2020-08-17

Krispaket efter Corona för företagare

I våras påverkades hela samhället av viruset Covid-19 och dess effekt på företagarna. Regeringen har presenterat ett kris som löpande har uppdaterats sedan i våras. Här följer en kort sammanfattning av de olika stöden som finns i dagsläget. Har ni frågor kring nedan eller behöver hjälp med något är ni välkomna att kontakta oss så ser vi till att ni får den hjälp ni behöver.

Lättnader för sjuklönekostnader förlängs och schablonen höjs

Staten tar över sjuklöneansvaret till och med 30 september och schablonersättningen som den anställda kan söka avseende karensavdraget höjs till 804 kr.

Omställningsstöd

Direkt stöd till mindre företagare som har haft en minskning av omsättning med minst 30 procent under perioden mars-april 2020 jämfört med samma period 2019. Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader,  inklusive hyra och leasing men exklusive lönekostnader.

Anstånd på skattebetalningar

Företag kan begära anstånd hos och skjuta upp inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och  månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

Korttidsarbete

Arbetsgivaren kan minska arbetstiden för de anställda med 20-80 % samtidigt som de anställda behåller en större del av sin lön. Lönekostnaden för en anställd minskar därmed med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av lönen. Aktiebolag och deras familjer liksom handelsbolag och stiftelser omfattas av stödet. Däremot omfattas inte enskilda näringsidkare.

Periodiseringsfonder - kvitta vinst mot förlust

Enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag kan avsätta 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Ny skattefri parkeringsförmån 1/4 - 31/12 2020

Detta är en tillfällig möjlighet där arbetsgivare kan ge sina anställda en extra skattefri gåva under perioden 1 april-31 december 2020 till ett värde upp till 1000 kr inkl moms. Samma regler gäller i övrigt som vid julgåvor.

Publicerad

2020-08-17