Förslag om sänkt aktiekapital

Som en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse, har Regeringen lämnat remiss till Lagrådet angående sänkning av aktiekapital från nuvarande 50 000 kr till 25 000 kr.

Förslaget gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Förslaget främjarföretagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer.

Lagändringen föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2020.

Publicerad

2019-09-10

Förslag om sänkt aktiekapital

Som en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse, har Regeringen lämnat remiss till Lagrådet angående sänkning av aktiekapital från nuvarande 50 000 kr till 25 000 kr.

Förslaget gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Förslaget främjarföretagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer.

Lagändringen föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2020.

Publicerad

2019-09-10